İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Saygınlığı ile Türkiye’nin en önde gelen Odalarından birisi olan İzmir Ticaret Odası, Ulu Önder Atatürk’ün bizzat katıldığı 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’nden bu yana her zaman yeniliklerin ve değişimin simgesi olmuştur. Yüzyılı aşkın sürede gelirlerini sürekli artıran İzmir Ticaret Odası, Ekrem Demirtaş’ın önderliğinde 1988 yılında “İzmir Ticaret Odası Sosyal Yardımlaşma Vakfı” kurdu. Bu vakfın amaçları içinde “gençlerin ülke ekonomisine hizmet edecek biçimde eğitilmeleri için özel yüksekokullar açılması” yer alıyordu. Bu amacın da dayanağı 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar arasında ki ”Ekonomi eğitimi ve öğrenimi yapacak okulların ticaret merkezi konumunda olan büyük kentlerde, ticaret odaları tarafından kurulması, idaresi ve desteklenmesi” fikrinin olmasıydı.

Anayasanın 130. Maddesi gereğince Ankara’da ilk vakıf üniversitesi Bilkent kurulduktan sonra İTO Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ekrem Demirtaş 15 Şubat 1990’da “Yabancı dilde eğitim veren bir üniversite kuracağız” diye açıkladı. Zira 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 10 Nisan 1991 gün ve 20841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği de artık bir vakıf üniversitesi kurulmasına izin veriyordu. Bunun üzerine adını 1995 yılında “İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı” olarak değiştiren vakfın yönetim kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 17 Kasım 1999’da ekonomi ağırlıklı bir üniversite kuracaklarını ilan etti.

Kurucular yılmadan geceli gündüzlü çalışmalar ile alternatif yer arayışlarını sürdürürken 14 Nisan 2001 tarih ve 24373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4633 sayılı Kanun ile Üniversite; 2 fakülte, 5 yüksekokul, 2 enstitü olarak resmen kuruldu. Kanunun çıktığı 14 Nisan günü de Üniversite’nin kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. Bu arada çeşitli yerlerde yapılan incelemelerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Piriştina’nın önerisi ile dokuz yıldır terk edilmiş Grand Plaza otelinde üniversite’nin kurulmasına 01 Temmuz 2001 tarihinde karar verildi. Zamana karşı çalışmalar ile bürokratik işlemler ve zor tadilat çalışmaları, güçlendirmeler tamamlandı. Konferans salonu, derslikleri, ofis odaları, restoranı, kafeteryaları ve öğrenci yurdu ile üç ayda bitirilen ana bina da ilk yıl 288 öğrenci yer aldı. 22 Ekim 2001 Pazartesi günü derslerin başlamasıyla birlikte 26 Ekim 2001 Cuma günü de resmi açılış töreni 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ilk dersiyle yapıldı.

Okulumuzun ilk öğretim yılından günümüze kadar eğitim vermekte olan birimlerimizi açılış tarihleri ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

LİSANS PROGRAMLARI (4 YILLIK)

BÖLÜM ADI

Öğrenci Kabulü

   
  Ekonomi   2001-2002
  İşletme   2001-2002
  Moda  ve Tekstil Tasarımı   2001-2002
  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği   2001-2002
  Matematik   2001-2002
   
  Uluslararası Ticaret ve Finansman   2002-2003
   
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık   2003-2004
  Bilgisayar Mühendisliği   2003-2004
  Yazılım Mühendisliği   2003-2004
   
  Mütercim Tercümanlık   2004-2005
  Lojistik Yönetimi   2004-2005
  Ekonomi (UOLP –SUNY Cortland)   2004-2005
  Endüstriyel Tasarım   2004-2005
  İçmimarlık ve Çevre Tasarımı   2004-2005
  Görsel İletişim Tasarımı   2004-2005
  Medya ve İletişim   2004-2005
   
  Psikoloji   2005-2006
  İşletme  (UOLP- SUNY New PALTZ)   2005-2006
  Mimarlık   2005-2006
  Endüstri Mühendisliği   2005-2006
   
  Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)   2008-2009
  Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)   2008-2009
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (UOLP-SUNY Fredonia)   2008-2009
  Mutfak Sanatları ve Yönetimi   2008-2009
   
  Elektrik - Elektronik Mühendisliği   2010-2011
  Sosyoloji   2010-2011
  Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia)   2010-2011
   
 Hukuk   2012-2013
 Gıda Mühendisliği                                                                  2012-2013
 Muhasebe ve Denetim   2012-2013
 Sinema ve Dijital Medya   2012-2013
 Mutfak Sanatları ve Yönetimi (UOLP-SUNY Cobleskill)       2012-2013
   
 İnşaat Mühendisliği   2013-2014
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   2013-2014
Sağlık Yönetimi   2013-2014
 
 
MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI (2 YILLIK)


BÖLÜM ADI Öğrenci Kabulü
Dış Ticaret (İngilizce)  2012-2013
Lojistik (İngilizce)  2012-2013
Adalet (Türkçe)  2012-2013
Dış Ticaret (Türkçe) 2012-2013
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojileri (Türkçe)  2012-2013
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)  2012-2013
Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe)  2012-2013
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe) 2012-2013
   
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) 2013-2014
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) 2013-2014
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) 2013-2014
Yaşlı Bakımı (Türkçe) 2013-2014