İş Okulu

Vakfımızın gerçekleştirdiği önemli projelerden biri İş Okulu Projesi’dir. Projemiz kapsamında, bireyleri kendi uzmanlık sahibi olmak istedikleri alanlarda, mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeye taşımak ve söz konusu meslek standartlarına hazırlamak amaçlanmıştır. Söz konusu projemizin gerçekleştiği tarihlerde akredite edilmiş mesleki yeterlilik belgeleri olmadığı için, işgücünün yurtdışında istihdam edilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedeflenmiştir. Projemiz yüksek kalitede mesleki eğitim olanakları sağlayarak doğrudan sektörlerin ve dolayısıyla ekonominin gelişimini hedeflediği için adı “İŞ OKULU” olmuştur. İş Okulumuzda hem işsiz gençlerimize meslek edindirmek hem de mesleklerini geliştirmek isteyenlere eğitim vererek mesleklerinde gelişmelerini sağlamak projemizin en önemli hedefi olarak belirlenmiştir.

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve İzmir Ticaret Odası olarak işbirliği ile gerçekleştirilen “İş Okulumuzu” dünyanın en etkin ve saygın kuruluşlarından olan İskoç Yeterlilikler Kurulu / SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY ( SQA ) ile ilişkilendirilmiştir. Yaptığımız bu işbirliği ile verilen uluslararası standartlardaki modüler eğitimler sonunda alınacak belgeler, ( SQA ) onaylı olarak verilmiş ve yurtdışında da geçerli olacağından AB deki serbest dolaşım için de önemli katkı sağlanmıştır. Gençlerimiz bu belgelerle hem yurtiçinde hem de yurtdışında rahatlıkla iş bulabilmesi ve güzel kentimizde uluslararası nitelikli bir işgücüne sahip olması sağlanmıştır.

İlk olarak DOĞALGAZ TESİSATÇILIĞI VE BAKIMI ile PASTACILIK ve FIRINCILIK dallarında 1.seviye eğitim programlarını açılmıştır. Bunun için İskoç uzmanlarca sektör temsilcileri ve alan öğretmenleri ile bir dizi çalışmalar yapılmış, sektör ihtiyaç analizleri belirlenmiştir. Sonunda uluslararası standartlarda sektör ihtiyaçlarına cevap veren akredite edilmiş programlar hazırlanmıştır. Kendi okul ve ortamlarımızı hazırlayana kadar, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilgili alanların bulunduğu meslek okullarımızın ortamlarından ve eğitimcilerinden yararlanılması planlanmış ve bu çerçevede değerli okullarımız da bu uluslararası eğitimde söz sahibi olmuşlardır. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol düzenlenmiştir.

Birçok vatandaşımız kurslardan ücretli ve ücretsiz olarak yararlanması sağlanmıştır. Doğalgaz Tesisatçılığı Programı, Pastacılık ve Fırıncılık programlarında birçok katılımcılarımız söz konusu belgeleri almaya hak kazanmışlardır.