Tarihçe

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanları

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI TARİHÇESİ

İTO Vakfı , 22 Temmuz  1988 tarihinde İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı adı altında kurulmuştur. Vakfın Kurucu başkanı uzun yıllar meclis başkanlığı yapmış M.tekin Çullu yönetiminde ilk  yönetim kurulu toplantısı 29.11.1988  tarihinde  saat 13.30’da İzmir Ticaret Odasında yapıldı. İlk seçime göre geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Tekin Çullu, başkan  vekilliğine Şahin Özbek, Murahhas üyeliğe Ekrem Demirtaş, muhasip üyeliğe Mazhar İzmiroğlu seçildi. 4 Ekim  1989 tarihinde Tekin Çullu başkanlığı  Ekrem Demirtaş’ a devretmiştir.  Ekrem Demirtaş başkanlığında vakıf güçlenmiş ve bugünki toplumda birçok işler başarmış  ve saygın olmanın gururunu yaşamaktadır.  Ekrem Demirtaş  28.04.1992  tarihinde görevini Sefa Selgeçen’e devretmiştir. Vakfın yoğun kurs çalışmlarında kullanılan kiralık bina ihtiyaçları  yeterli olmayınca 3 Kasım 1993 günü Vakıf binası  İzmir Ticaret Odası Meclisinde vakfın kullanımına tahsis edilen şehitfethibey caddesi  no: 43  99 basamak İşmerkezi  kat : 5 adresine taşındı. Vakıf amaçları doğrultusunda başlayan yoğun kurs programları ve aktiviteler  bu dönemde yeni hizmet binasında devam etti.

Vakfın diğer çalışmaları yanında gün geçtikçe genişleyen güçlü bünyesiyle özellikle eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle,  29.11.1995 tarihinde İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı  “İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı” ismini aldı.

Maddi ve manevi gücü artan Vakfın başarılı çalışmaları karşısında Vakfa üye olmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu.
Vakıf 01.09.1997 tarih ve 97/9911 sayılı kararı ile vergi mufiyeti almış, yeni kimliği ile  eğitim ve sağlık faaliyetlerine devam etmiştir.

1998 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “yılın en iyi çalışan Vakfı” ödülü,
1999 yılında Vakfın eğitime yaptığı katkılar nedeniyle  Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi tarafından “Atatürk Onur Ödülü” ne layık görülmüştür.

Üniversitenin Kuruluş Fikri

İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakıf Başkanı Ekrem Demirtaş 15 Subat 1990 günü düzenlenen basın toplantısında “Üniversiteye ihtiyaç yok gibi görülebilir ama nüfusu giderek artan İzmir’de “neden bir Bilkent örneği kurulmasın” diye düşünerek çalışmalarımızı başlattık. İzmir’de yabancı dilde eğitim veren özel Vakif üniversitesinin öncülüğünü yapacagız.” diyerek ilk defa Vakıf tarafından bir üniversite kurulacağının müjdesini vermişti. Zira Vakfın amaçları içerisinde ‘topluluğumuz mensubu gençlerin ülke ekonomisine hizmet edecek biçimde eğitilmeleri için özel yüksek okullar kurmak’ fikrinde vardı. Bundan sonraki Vakıf Yönetim Kurullarında da sık sık gündeme getirildi ve bu konuda çalışmalar başlatıldı. Vakfımız eğitim alanındaki büyük hizmetleri ve tecrübesini İzmir’e ve Ege Bölgesine bir üniversite kazandırarak devam etmek istemiş  ve İzmir Ekonomi Üniversitesini  İzmir Ticaret Odasının girişimi ile 4633 sayılı kanunla, 14 Nisan 2001  tarihinde  kurmuştur.

Değerli üyemiz Süleyman Taştekin tarafından bağışlanan arsaya İTO Vakfı Süleyman Taştekin Endüstri Meslek Lisesi yapılmış ve 2002-2003 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. 1994 yılında İTO Vakfı Süleyman Taştekin Semt Polikliniği kurulmuştur.

IV. dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını Ekrem Demirtaş yürütmektedir. Vakfımız 235 üyesi ile eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Başkanlar

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı  : M. Tekin Çullu
1. Yönetim Kurulu Başkanı : Ekrem Demirtaş
2. Yönetim Kurulu Başkanı : Sefa Selgeçen
3. Yönetim Kurulu Başkanı : Atilla Sevinçli
4. Yönetim Kurulu Başkanı : Ekrem Demirtaş

İZMİR TİCARET ODASI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ TARİHÇESİ

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2011 yılında kurulan İktisadi İşletmemiz, Vakfımız faaliyetlerine maddi destek sağlamak için kurulmuştur. İktisadi İşletmemizin ilk projesi Hediyelik Eşya Projesidir. Projenin öncelikli amacı İzmir’e gelen konuklara verilebilecek, seyahatlerde hediye olarak götürülebilen, kentimizi simgeleyen hediyelik eşya boşluğunu doldurmaktır. Ürünlerimiz ile İzmir’i en iyi şekilde tanıtmak amaçlanmaktadır. Hediyelik Eşya projemizden elde edilen gelir, Vakfımızın eğitim ve sağlık konusundaki faaliyetleri için harcanmaktadır. Ürünlerimizin üzerinde kullandığımız logo tasarımları “gülen” ve “güzel” İzmir teması kullanılarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım ve İletişim Tasarım Bölümü hoca ve öğrencileri tarafından hazırlanmış olup, tasarımlarımızın tümünün patentleri alınmıştır. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak, İzmir’in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projemizde, İktisadi İşletmemiz aracılığı ile kentimizi simgeleyen hediyelik eşyalarımızın perakende ve toptan satışları yapılmaktadır.

Bir diğer projemiz ise, İş Okulu Projesidir. Projemiz kapsamında, bireyleri kendi uzmanlık sahibi olmak istedikleri alanlarda, mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeye taşımak ve söz konusu meslek standartlarına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Söz konusu projemizin gerçekleştiği tarihlerde akredite edilmiş mesleki yeterlilik belgeleri olmadığı için, işgücünün yurtdışında istihdam edilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedeflenmiştir. Projemiz yüksek kalitede mesleki eğitim olanakları sağlayarak doğrudan sektörlerin ve dolayısıyla ekonominin gelişimini hedeflediği için adı “İŞ OKULU” olmuştur. İş Okulumuzda hem işsiz gençlerimize meslek edindirmek hem de mesleklerini geliştirmek isteyenlere eğitim vererek mesleklerinde gelişmelerini sağlamak projemizin en önemli hedefi olarak belirlenmiştir.

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi ve İzmir Ticaret Odası olarak işbirliği ile gerçekleştirilen “İş Okulumuz” dünyanın en etkin ve saygın kuruluşlarından olan İskoç Yeterlilikler Kurulu / SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY ( SQA ) ile ilişkilendirilmiştir. Yaptığımız bu işbirliği ile verilen uluslararası standartlardaki modüler eğitimler sonunda alınacak belgeler, ( SQA ) onaylı olarak verilmiş ve yurtdışında da geçerli olacağından AB deki serbest dolaşım için de önemli katkı sağlanmıştır. Gençlerimiz bu belgelerle hem yurtiçinde hem de yurtdışında rahatlıkla iş bulabilmesi ve güzel kentimizde uluslararası nitelikli bir işgücüne sahip olması sağlanmıştır.

İlk olarak DOĞALGAZ TESİSATÇILIĞI VE BAKIMI ile PASTACILIK ve FIRINCILIK dallarında 1.seviye eğitim programları açılmıştır. Bunun için İskoç uzmanlarca sektör temsilcileri ve alan öğretmenleri ile bir dizi çalışmalar yapılmış, sektör ihtiyaç analizleri belirlenmiştir. Sonunda uluslararası standartlarda sektör ihtiyaçlarına cevap veren akredite edilmiş programlar hazırlanmıştır. Kendi okul ve ortamlarımızı hazırlayana kadar, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilgili alanların bulunduğu meslek okullarımızın ortamlarından ve eğitimcilerinden yararlanılması planlanmış ve bu çerçevede değerli okullarımız da bu uluslararası eğitimde söz sahibi olmuşlardır. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol düzenlenmiştir. Birçok vatandaşımız kurslardan ücretli ve ücretsiz olarak yararlanması sağlanmıştır. Doğalgaz Tesisatçılığı Programı, Pastacılık ve Fırıncılık programlarında birçok katılımcılarımız söz konusu belgeleri almaya hak kazanmışlardır.

Eğitim alanlarında çalışmalarımız Ortak Eğitim Programlarımız ile birlikte genişletilmiştir. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) ve İzmir Ticaret Odası arasında yapılan üçlü protokol çerçevesinde çok geniş bir yelpazede eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Firmalara kalifiye eleman sağlamak ve personel altyapılarını güçlendirmek yanında genç nüfusun istihdam olanaklarını geliştirmek amacıyla sunulan eğitimlerimiz kendini geliştirmek isteyen, geleceğine yatırım yapmak isteyen tüm katılımcılara açık olarak düzenlenmektedir. Bu sayede kentin eğitim seviyesini ve nitelikli çalışan sayısını yükseltmek, kişilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin yeri olan İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası 4. katında bulunan 3 adet eğitim salonunda yürütülmekte olan eğitim programlarımızın içeriklerinin oluşturulması ve konuyla ilgili uzman eğitimcilerin sağlanması konusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi –EKOSEM ile işbirliği yapılmaktadır.

Hazırlanan programlar kısa veya uzun süreli olarak tasarlanmaktadır. Her geçen yıl eğitim programlarımızın çeşitliliği arttırılarak daha geniş kapsamlı eğitim organizasyonları yapılması hedeflenmektedir. Eğitim programlarımız kapsamında kişisel gelişim ve formasyon eğitimlerinin yanı sıra meslek edindirmeye yönelik eğitimler de düzenlenmektedir. Eğitim programlarımızdaki hedef kitlemiz; yeni bir meslek sahibi olmak isteyen, mesleğinde ilerlemek isteyen ve kişisel gelişim sağlamak isteyen bireylerdir. İktisadi İşletmemiz, 2015 yılı içerisinde 29 farklı konuda 58 eğitim düzenlemiş ve bu eğitimlerimize 1550 kişi katılım göstermiştir.