Vizyon ve Misyon

VİZYON

Türkiye’nin ve dünyanın değer yaratan vakfı.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitime, kalkınmaya ve sağlıklı toplum inşasına önderlik etmek

TEMEL GÖREVLERİ:

  • Tüm eğitim faaliyetleri ile aklın ve bilimin rehberliğinde, yenilikçi, yaratıcı, çağın gereksinimlerinin ötesine geçip geleceğe yön verebilen, evrensel Atatürk değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek,
  • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemek,
  • Köklü kültürü ve tecrübelerinden hareketle gelecek kuşakların yaratıcılık, girişimcilik ve ürüne dönüştürme etkinliklerini desteklemek, süreci kolaylaştırıcı rol üstlenmek ve yön göstermek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, toplumun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmesini sağlayacak eğitim, araştırma ve uygulamalara öncülük etmektir.

TEMEL DEĞERLER:

  • Mükemmeliyetçi
  • Yenilikçi ve üretken
  • Katılımcılığa ve ortak akla değer veren
  • Sürekli gelişimi esas alan
  • Sorumlu liderlik