Vizyon ve Misyon

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

VİZYON

Milletimizin eğitim ve sağlık konularında çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşma çabalarında katkıda bulunmak ve bu konularda maddi manevi her tür desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

MİSYON

Her düzeyde eğitim programları hazırlamak, öğrenim tesisleri kurmak.

Hastane, sanatoryum, dispanser, aşevi, kreş, çocuk bakım yurdu, huzurevi, dinlenme tesisleri ve benzerlerini kurup çalıştırmak; mevcut kuruluşlar ve tesislerle işbirliği yapmak, bunlara ve kurulamakta olanlara iştirak etmek, nakdi ve ayni katkıda bulunmak.

Ekonomik sıkıntı içinde olan öğrencileri ve hastaları desteklemek, nakdi ve ayni yardım yapmak.

Vakıfın vizyonu açısından mali imkanları arttırmak üzere, hukuki çerçeve içerisinde Eğitim ve Sağlıkla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 

VİZYON

Sektörlerde kaliteli hizmet sürekliliğinin sağlanmasına öncülük eden, seçkin, yenilikçi ve güvenilir bir eğitim ve belgelendirme kurumu olmak.

MİSYON

Ülkemizin mevcut eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her düzeyde eğitim programları hazırlamak. Sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik personel belgelendirme sınavları düzenlemek. Kendini sürekli iyileştiren bir anlayış çerçevesinde; gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda, şeffaf ve güvenilir yöntemler kullanarak sınav, belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermektir.