VİZYON ve MİSYONVİZYON
Milletimizin eğitim ve sağlık konularında çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşma çabalarında katkıda bulunmak ve bu konularda maddi manevi her tür desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

MİSYON
Her düzeyde eğitim programları hazırlamak, öğrenim tesisleri kurmak.
Hastane, sanatoryum, dispanser, aşevi, kreş, çocuk bakım yurdu, huzurevi, dinlenme tesisleri ve benzerlerini kurup çalıştırmak; mevcut kuruluşlar ve tesislerle işbirliği yapmak, bunlara ve kurulamakta olanlara iştirak etmek, nakdi ve ayni katkıda bulunmak.
Ekonomik sıkıntı içinde olan öğrencileri ve hastaları desteklemek, nakdi ve ayni yardım yapmak.
Vakıfın vizyonu açısından mali imkanları arttırmak üzere, hukuki çerçeve içerisinde Eğitim ve Sağlıkla ilgili faaliyetlerde bulunmak.